FANDOM


ไอยรีย์ สัตตะแสง เป็นตัวละครในโรงเรียนขุนศึกษาวิทยาคม(ขุนศึกษา)

Card

บัตรนักศึกษาประจำตัว


ข้อมูลส่วนตัว Edit

อายุ - 20 ปี

ส่วนสูง - 183 ซม.

น้ำหนัก - ความลับ....

ของที่ชอบ - ชอคโกแลต ของน่ารักๆ

ของที่เกลียด - การถูกหักหลัง

ความสามารถ Edit

เนื่องจากได้ทำสัญญากับอัคคี วิญญาณแห่งไฟ จึงมีความสามารถในการควบคุมไฟ และสามารถใช้เวทมนต์ธาตุไฟได้ รวมถึงการเสริมพลังต่างๆด้วยพลังแห่งไฟ แล้วบางทีไฟนี้ก็ถูกนำมาใช้แบบสารพัดประโยชน์ได้เช่นกัน (รู้สึกว่าเจ้าตัวจะเคยใช้มันทำขนมตอนแก๊ซหมดด้วย)


ประวัติ Edit

เหตุการณ์ Dark messiah of betrayal Edit

เรื่องราวของความรัก Edit