FANDOM


484121 4168416364375 120290814 n

นสพ.ขุนขุนมารุ ประจำวันแรก

หนังสืมพิมพ์ใหม่ล่าสุดจากชมรมหนังสือพิมพ์(ลับพิเศษ) ลักษณะจะคล้ายไทยฟัดฉบับเดิมที่ได้ยุติการพิมพ์ไป ในฉบับใหม่นี้ ฮาเร็มของดุจ สมุทรจะมีส่วนร่วมในหนังสือพิมพ์มากขึ้น